เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล
(รายละเอียดตามประกาศแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (img007.jpg)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข[ประกาศ]995 kB