เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กรมการขนส่งทางบก  โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  กำหนดเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560 

ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินสำหรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเท่านั้น และเป็นการช่วยเหลือในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก  โดยผู้สนใจสามารถเลือกดูอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามประเภทที่แพทย์ระบุ ได้ที่ www.roadsafefund.com , www.tabienrod.com  และ www.dlt .go.th

 ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอ ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-2718888 ต่อ 2511 – 2515  หรือ 1585

เอกสารแนบ :
Download this file (ประกาศเปิดรับคำขอปี 60.PDF)ประกาศ[1]1853 kB
Download this file (แบบคำขอ.PDF)แบบฟอร์ม[1]435 kB
Download this file (ใบรับรองแพทย์.PDF)ใบรับรอง[1]276 kB