เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน แจ้งเตือนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าถึงการละเมิดการใช้ไฟฟ้ามีความผิดตามกฎหมาย อย่าหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อ

หรือ ให้ความร่วมมือกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลรับจ้าง ดัดแปลงหรือแก้ไขมิเตอร์ เพื่อให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยลงด้วยวิธีต่างๆ เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้าง

(ตามภาพแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (20170816162921.jpg)pic[pic]487 kB