เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ได้รับร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ ว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพไปแอบอ้างเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนำบิลค่าไฟฟ้าไปเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ไฟ

ซึ่งจากการได้ตรวจสอบบิลดังกล่าวนั้น พบว่าเป็นบิลที่ปลอมแปลงขึ้นมา ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนจึงขอชี้แจงว่าไม่เคยมีนโยบายให้พนักงานนำบิลค่าไฟฟ้าออกไปเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟ

มีแต่ระบบให้เจ้าหน้าที่ไปจดหน่วยแล้ววางใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ นำมาชำระที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน หรือ PEA SHOP และจุดบริการเคาท์เตอร์เซอร์วิส ที่เปิดรับชำระค่าไฟฟ้าเท่านั้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่านระมัดระวังมิจฉาชีพที่จะมาแอบอ้างเก็บเงินค่าไฟฟ้าถึงบ้าน หากพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข 1129 PEA CALL CENTER ตลอด 24 ชม.