เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์เปิดให้เช่าเช่าป้ายแนะนำสถานที่ภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข มีขนาด กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 1.60 เมตร(0.64 ตารางเมตร) รวมทั้งสิ้น 4 จุด จุดละ 14 ป้าย  รวม 56 ป้าย มีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าซอย 1 ถนนลงหาดบางแสน  จำนวน  14 ป้าย
จุดที่ 2 บริเวณวงเวียนยินดีต้อนรับ    จำนวน  14  ป้าย
จุดที่ 3 บริเวณทางเข้าซอยบางแสนสาย 4 เหนือ  จำนวน  14  ป้าย
จุดที่ 4 บริเวณทางขึ้นเขาสามมุข  จำนวน  14 ป้าย

**รายละเอียด ตามเอกสารแนบ***