เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสสามัคคีปรองดอง  แจ้งประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคมตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"  เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจของประชาชนและนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับในสัญญาประชาคม **ตามเอกสารแนบ**

เอกสารแนบ :
Download this file (บทสคริปท์.pdf)บทสคริปท์[1]1199 kB