เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดโครงการรักษาความสะอาด เนื่องในวันสำคัญแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยมีพิธีเปิด ณ บริเวณเขตปลอดร่มเตียง ทางลงเรือตรงข้ามโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ  ชายหาดบางแสน โดยแต่งกายสุภาพ เสื้อสีขาว ติดโบว์ไว้ทุกข์สีดำ พร้อมร่วมกิจกรรมทำความสะอาด  เก็บขยะ เพื่อนำมาแลกของรางวัล  เช่น ไข่ไก่ อุปกรณ์เครื่องเขียน  นิทรรศการ “ร่วมกันทำความสะอาดเมืองไทย  ถวายแม่ของแผ่นดิน” กิจกรรมเสวนา “ทำอย่างไร..ประเทศไทยไร้ขยะ” เป็นต้น โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้แทนชุมชน ผู้ประกอบการค้าประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณเขตปลอดร่มเตียง ทางลงเรือตรงข้ามโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชายหาดบางแสน

เวลา 08.30 น. เข้าสู่ช่วงพิธีเปิดโครงการรักษาความสะอาด เนื่องในวันสำคัญแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

เวลา 09.00 น.  เริ่มกิจกรรมทำความสะอาด

ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038-193500 ต่อ 222-224 วันเวลาราชการ