เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด วันและเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดังนี้

 

วันที่ดำเนินกิจกรรม เวลา สถานที่

2 สิงหาคม 2560 09.00 น. แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา

3 สิงหาคม 2560 09.00 น. แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

9 สิงหาคม 2560 09.00 น. ตลาดหนองมน

16 สิงหาคม 2560 09.00 น. แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา

17 สิงหาคม 2560 09.00 น. แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

23 สิงหาคม 2560 09.00 น. ตลาดหนองมน

 

 

ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-193512 วันเวลาราชการ