เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน


ด้วยในปัจจุบันมีประชากรติดเชื้อโรคเอดส์มากกว่า 1 ล้านคน ทุกวันมีคนติดเชื้อเอดส์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคร้ายนี้วันละมากกว่า 250 คน

อีกทั้งเด็กกำพร้ามากกว่า 1,800 คน รอรับการช่วยเหลืออยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี 

หากท่านมีความประสงค์ ที่จะบริจาคปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา และเวชภัณฑ์ ทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

สามารถถวายได้โดยตรงกับท่านเจ้าคุณอลงกต พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี โดยรับบิณฑบาตและโปรดญาติโยม ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

ที่ตลาดบางพระ ตั้งแต่เวลา 06.45 – 09.00 น. และตลาดหนองมน ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081-3081666, 081-4844192