เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

       ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข  เรื่อง  ผลการพิจารณาสรรหาพนักงานจ้าง

** บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองแสนสุข **

                               --ไฟล์แนบด้านล่าง--

เอกสารแนบ :
Download this file (20170720161425.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาพนักงานจ้าง[ผลการพิจารณาสรรหาพนักงานจ้าง]112 kB