เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เอกสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียครัวเรือน เกี่ยวกับระบบจัดการน้ำเสียและอัตราค่าจัดเก็บค่าน้ำเสีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบำบัดน้ำเสีย กองช่างสุขาภิบาล 038-193523 วันเวลาราชการ (ตามเอกสารแนบ)