เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กระทรวงสาธารณสุขแจ้งประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง การอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. 2560/การแจ้งขออนุญาต ครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแลรักษาและการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
**ตามเอกสารแนบ**