เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2560 ภายในงานขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “ตามรอยพ่อ” นิทรรศการ “60 ปี บางพระ” นิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการ “โลกแห่งบัว บัวแห่งโลก” อุทยานสวรรค์บนดิน แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงผักหลากสี นอกจากนี้สามารถร่วมชมการเสวนาวิชาการสุดยอดนวัตกรรม และกิจกรรมการประกวดพืช สัตว์ และผลผลิตทางการเกษตร
นอกจากกิจกรรมทางวิชาการและท่านสามารถร่วมชิมผลไม้ อาหารทะเล อาหารหลากหลายชนิด ร่มช๊อปสินค้าจากการออกร้านของนักศึกษา สินค้าเกษตร พันธุ์ไม้ สินค้า OTOP ของดีจังหวัดชลบุรี และจังหวัดต่าง ๆ มากมาย
จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจมาร่วมชม ชิม ช๊อปกันได้ที่งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 8 -16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี