เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้ที่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. โปรดช่วยกันมาชำระเงินคืนกองทุนฯ

เพื่อจะนำเงินที่ได้รับคืนคืนดังกล่าวไปหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง....

เอกสารแนบ :
Download this file (Untitled-1New60_exit.jpg)กยศ.[กยศ.]448 kB