เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด วันและเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้

วันที่ดำเนินกิจกรรม    เวลา           สถานที่

7 มิถุนายน 2560         09.00 น. แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา

8 มิถุนายน 2560         09.00 น. แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

14 มิถุนายน 2560 09.00 น. ตลาดหนองมน

21 มิถุนายน 2560 09.00 น. แผงลอยอาหารหน้า ม.บูรพา

22 มิถุนายน 2560 09.00 น. แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

28 มิถุนายน 2560 09.00 น. ตลาดหนองมน

ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-193512 วันเวลาราชการ