เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กระทรวงมหาดไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนจน คนว่างงาน และผู้ที่สนใจทำงานประมงหรือทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านใดที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสมัครงานทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3839-8051