เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแสนสุขจัดทำแผนการดำเนินงานดูดลอกท่อและฉีดล้างทำความสะอาดแนวรางระบายน้ำบนทางเท้าตลอดแนวแผงข้าวหลาม ถนนสุขุมวิท เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสิ่งอุดตันที่กีดขวางทางระบายน้ำ
ในระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

6 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่ร้านแว่นตาท็อปเจริญ ถึงธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองมน

7 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองมน ถึงร้านแม่พร

8 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่ร้านแม่พร ถึงร้านคุณรักษ์

9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่ร้านคุณรักษ์ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้