เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข  ได้กำหนดทำบุญเลี้ยงพระเพลศาลเจ้าพ่อแสน  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไป  

ในวันพฤหัสบดีที่  25  พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  ณ ศาลเจ้าพ่อแสน(ตรงข้ามโรงแรมเฮอริเทจ) 

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว