เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข จะทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ เดือนพฤศจิกายน 2559

ด้วยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข จะทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ เดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 65 รายการ ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 
ณ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เบอร์โทร 038-387041-2
จึงขอให้ผู้ที่สนใจทรัพย์หลุดจำนำเข้าร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำได้ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และเจ้าของทรัพย์หลุดที่มีความประสงค์จะซื้อทรัพย์คืนให้มาติดต่อที่สถานธนานุบาล
ในเวลาราชการก่อนวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ