เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

                   สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) ที่ออก

ให้กับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถปิคอัพกระบะตอนเดียว หรือแค็ป) หมวดอักษร ผษ จำนวน 301 หมายเลข ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่

www.tabienrod.com โดยจะปิดการประมูลในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

                 
  ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล สามารถดำเนินการดังนี้

                   - ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com

                              - ลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบางละมุง สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอหนองใหญ่

                      และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอศรีราชา ตั้งแต่บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

                  
ในส่วนของหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน ประกอบด้วย

                   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

                   2. ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี)

                   รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tabienrod.com หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3827-5200 หรือสายด่วน 1584