เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่  12  สิงหาคม  2560  เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ  ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนกลาง 3 ประเภท ประกอบด้วย

1. แม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนกลาง 3 ประเภท ได้แก่

-แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

-แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร

-แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

2. แม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนภูมิภาค 5 ประเภท ประกอบด้วย

-แม่ผู้เป็นเกษตรกร

-แม่ของผู้เสียสละ

-แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

-แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร

-แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือ www.ncswt.or.th และ โทรศัพท์ 02 354 7533 - 37 ต่อ 913, 205, 107

(ไฟล์แนบด้านล่าง)

เอกสารแนบ :
Download this file (หลักเกณฑ์.pdf)หลักเกณฑ์[1]218 kB
Download this file (แบบกรอกประวัติ.pdf)แบบกรอกประวัติ[1]138 kB