เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข  กำหนดจัดกิจกรรมกวาดล้างทำความสะอาดถนนลงหาดบางแสน (Big Cleaning Day)  ในวันที่  9  พฤษภาคม  2560  เวลา  09.30 – 12.00 น.  บริเวณถนนลงหาดบางแสน  

โดยเทศบาลฯ เลือกถนนลงหาดบางแสนเป็น “ถนนท้องถิ่นสะอาด  สวยงาม ปลอดภัย”  กิจกรรมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จะทำการล้างฟุตบาทและขอบฟุตบาท  ตัด/แต่งต้นไม้  รับเก็บขยะ เช่น  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ตู้  เตียง  สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น

ขอเชิญประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ตามวันเวลาข้างต้น เพื่อช่วยให้ถนนหน้าบ้านของเราสะอาด สวยงาม ปลอดภัย