เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด วันและเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ ดังนี้

วันที่ 3  พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ล้างทำความสะอาดแผงลอยอาหารหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 4  พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ล้างทำความสะอาดแผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

วันที่ 17  พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ล้างทำความสะอาดแผงลอยอาหารหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 18  พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ล้างทำความสะอาดแผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

วันที่ 24  พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ล้างทำความสะอาดตลาดหนองมน

ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น2 เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-193512 วันเวลาราชการ