เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ระมัดระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

**ตามเอกสารแนบ**

เอกสารแนบ :
Download this file (1.jpg)เอกสาร[เอกสาร]364 kB