เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน


ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ  “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ  70 ปี  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  12 สิงหาคม 2559   และเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยการจัดกิจกรรมเป็นการร่วมมือกับทุกจังหวัดในการค้นหาชุมชนต้นแบบ ที่ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ตลอดจนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันจนบังเกิดผลสำเร็จ สามารถแก้ปัญหาและสร้างความสุขอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศเสร็จสิ้นแล้ว โดยผลงานของชุมชนต้นแบบแห่งความดี (ภาคกลาง 25 จังหวัด) จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2550 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ในส่วนของจังหวัดชลบุรี กลุ่มประเภทที่2 วิถีไทยใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)  ได้แก่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชุมชนย่อยที่ 10  ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีชื่อกิจกรรม ปิดทองหลังพระ นำเสนอการจัดนิทรรศการ “โครงการปิดทองหลังพระ” จัดนิทรรศการเส้นทางเดินของจุลินทรีย์ นำเสนอคำขวัญจังหวัดด้วยภาพถ่าย จัดกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล

เอกสารแนบ :
Download this file (สมุดงาน3.jpg)pic[pic]182 kB