เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมแก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2560  ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”  งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32  วันที่  18  ตุลาคม  2560  ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ เสด็จทรงเป็นประธาน  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก  ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส สังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนเพื่อเป็นแรงจูงใจยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภท สนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสามารถของคนพิการและให้โอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น

คนพิการที่จะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 7 ประเภท ดังนี้

1.ทางการเห็น                                          
2.ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย               
3.ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย             
4.ทางจิตใจหรือพฤติกรรม                                                          
5.ทางสติปัญญา                                                                                           
6.ทางการเรียนรู้                                                                                 
7.ออทิสติก                                                                                         

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่www.princessngarmchit.org  หรือตามเอกสารแนบด้านล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-7391-4 โทรสาร ต่อ 101 , 115 

เอกสารแนบ :
Download this file (form1.pdf)แบบที่1[ ]72 kB
Download this file (form2.pdf)แบบที่2[ ]70 kB
Download this file (projectinfo.pdf)รายละเอียด[รายละเอียด]82 kB