เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขมายังผู้ใช้บริการทุกท่าน
เนื่องจากในวันที่ 13 – 18 เมษายน 2560 เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอปิดการให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว จำนวน 6 วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก