เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข

ในคู่มือ ประกอบด้วย เรื่อง

-ระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชายหาด
-กฏระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการตั้งวางสินค้าริมทางเดินแนวหินแกรนิต(หาบเร่)
-กฏระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการเก้าอี้ผ้าใบ
-กฏรเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการล้อเลื่อน
-กฏระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยอาหารชายหาด
-กฏระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการไก่ย่าง
-กฏระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการนวดแผนไทยในที่สาธารณะชายหาด
-การกำหนดราคาค่าบริการนวดแผนไทยในที่สาธารณะชายหาด
-กฏระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยอาหารสวนย่อมแหลมแท่น
-กฏระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการเรืออ่าง เรือสกู๊ตเตอร์ และจักรยานน้ำในที่สาธารณะชายหาด
-การกำหนดอัตรค่าบริการ สำหรับผู้ประกอบการเรืออ่าง เรือสกู๊ตเตอร์ และจักรยานน้ำในที่สาธารณะชายหาด
-กฏระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการห่วงยาง
-การกำหนดอัตราค่าเช่าห่วงยางในที่สาธารณะชายหาด

เอกสารแนบ :
Download this file (saensuk02.pdf)คู่มือ[คู่มือ]3657 kB