แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

(4/6/2563) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์