เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข"เมื่อวันที่7กรกฎาคม2564 เวลา 10.00 น. นำโดย นายภาณุ ภาณุพิทธุ ประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม1ชั้น4 โดยมีคณะกรรมฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning