เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ครั้งที่ 1 /2563"เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2563 เวลา 10.00 น. นำโดย ผศ.ตร.สมพิศ อุดมศิลป์ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันติดตามและประเมินผลการทำงานของเทศบาลฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning