ข่าวสมัครงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการค้ดเลือกฯ รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ วันรายงานตัวเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลเมืองแสนสุขจะประสานแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง