ข่าวสมัครงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ประกาศประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นั้น

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอแก้ไขประกาศดังกล่าว ในส่วนที่ประกาศคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งว่างของเทศบาล รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย