ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

?แจ้งปิดบริการเพื่อปรับปรุงระบบ E-Service เทศบาลเมืองแสนสุข (บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ บริการจองคิวสนามกีฬาในร่ม บริการจองคิวงานทะเบียนราษฎร ฯลฯ)❌??
????บริการร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบไลน์ Line: @traffyfondue หรือสแกน QR Code
☎️สอบถามเพิ่มเติม : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หมายเลข 038-193503
????ท่านที่ต้องการใช้บริการสนามกีฬาในร่ม สามารถเขียนใบจองคิวได้ที่ด้านหน้าอาคารสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข (จองวันต่อวันเท่านั้น!!)
☎️สอบถามเพิ่มเติม : กองการศึกษา หมายเลข 038-193585
????จองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชน เปิดให้บริการปกติ 08.30 -16.30 (วัน/เวลาราชการ) สามารถ walk in ได้เลย หากต้องการจองออนไลน์ สามารถจองคิวออนไลน์งานบัตรประจำตัวประชาชนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดูรายละเอียดขั้นตอนการจองคิวได้ที่ https://q-online.bora.dopa.go.th/
☎️สอบถามเพิ่มเติม : งานทะเบียนราษฎร หมายเลข 038-193518
????(ขออภัยในความไม่สะดวก)
??แจ้งปิดบริการเพื่อปรับปรุงระบบ E-Service เทศบาลเมืองแสนสุข (บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ บริการจองคิวสนามกีฬาในร่ม บริการจองคิวงานทะเบียนราษฎร ฯลฯ)❌??
????บริการร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบไลน์ Line: @traffyfondue หรือสแกน QR Code
☎️สอบถามเพิ่มเติม : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หมายเลข 038-193503
????ท่านที่ต้องการใช้บริการสนามกีฬาในร่ม สามารถเขียนใบจองคิวได้ที่ด้านหน้าอาคารสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข (จองวันต่อวันเท่านั้น!!)
☎️สอบถามเพิ่มเติม : กองการศึกษา หมายเลข 038-193585
????จองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชน เปิดให้บริการปกติ 08.30 -16.30 (วัน/เวลาราชการ) สามารถ walk in ได้เลย หากต้องการจองออนไลน์ สามารถจองคิวออนไลน์งานบัตรประจำตัวประชาชนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดูรายละเอียดขั้นตอนการจองคิวได้ที่ https://q-online.bora.dopa.go.th/
☎️สอบถามเพิ่มเติม : งานทะเบียนราษฎร หมายเลข 038-193518
????(ขออภัยในความไม่สะดวก)