ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

??สวัสดีค่ะ ?? วันนี้ทางศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข มีสื่อความรู้สำหรับผู้สูงอายุ ??‍???‍? และผู้ดูแล ได้รู้จักโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุและแนวทางการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู ในหัวข้อ
" โรค . . อัลไซเมอร์ ?"
? ปัจจุปันสังคมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นสมรรถภาพทั้งกายและใจเริ่มเสื่อมถอยลงเรื่อยๆรวมถึงการเสื่อมของสมอง ทำให้มีความบกพร่องในด้านการรู้คิด ได้แก่ ความจำ การตัดสินใจ การวางแผน การรับรู้ รวมไปถึงความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันและการเข้าสังคม ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจาก "โรคอัลไซเมอร์ "
?? มารู้จัก โรคอัลไซเมอร์ .. กันนค่ะ
และแนวทางการป้องกัน ฟื้นฟูโรคกับกายภาพบำบัด ??
• ______________________________ •
สื่อความรู้จัดทำโดย
กภ.ชลธิชา มูลอ้าย
นักกายภาพบำบัด
งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข