ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

??เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ที่มีความผิดปกติทางหู เข้าร่วมโครงการ "รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัย ของเมืองแสนสุข ปี 2564"
??ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข
??ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหู และตรวจวัดการได้ยินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
??ผู้ที่มีปัญหาการได้ยินจะได้รับการส่งต่อเพื่อการตรวจรักษาโดยละเอียด
??? ผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน ขอสนับสนุนเครื่องช่วยฟังได้
☎️☎️สอบถามข้อมูล หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข โทร. 038- 193512