ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ไปเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้ กรอกข้อมูลออนไลน์ ที่นี่‼
.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิ่มช่องทาง.แจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64
.
กรอกข้อมูลออนไลน์
2)แอปฯSmart Vote
.
ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21 – 27 มี.ค.64 หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย.64