ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศ เนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลชลบุรี ขอความร่วมมือ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี"
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้รับบริการทุกท่าน