ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ติดภารกิจ เจ็บป่วย หรือพักอาศัยอยู่ห่างไกลไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อย่าลืม แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 21 - 27 ธันวา นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444 หรือที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=9322