ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณชายหาดบางแสน บางแสนล่าง และแหลมแท่น ปี 2564
1. ทุกวันอังคารเป็นวันหยุดประกอบการ และปลอดร่ม-ปลอดเตียง (เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564)
2. วันจันทร์ พุธ และวันพฤหัสบดี ให้ประกอบการเวลา 06.00-21.00 น.
3. วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์/ชดเชย ให้ประกอบการเวลา 06.00-24.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 038-193512