ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุขเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 038-193507