ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

20 ธันวา เข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ
เลือก ส.อบจ. และ นายก อบจ. กากบาท X ใบละ เครื่องหมายเดียว
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
ตรวจสอบสิทธิและสถานที่เลือกตั้ง คลิ๊ก!!!?
“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”