ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง ช่วงเวลาในการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณชายหาดบางแสน บางแสนล่าง แหลมแท่น

**ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 038 - 193512