ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมเรื่องโรคเทศบาลเมืองแสนสุข ที่ 2/2563  เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 ZCOVID-19))

***ตามเอกสารแนบ***

เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20200807_130855.pdf)เอกสาร[1]2377 kB