ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ที่จะได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต #เพิ่มเติม เทศบาลเมืองแสนสุข

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ ครอบครัวละ 1,000 บาท (รอบ 2) ได้ตามเอกสารด้านล่าง

ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ในการรับเงินช่วยเหลือ ฯ ทางเทศบาลจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3819-3582

เอกสารแนบ :
Download this file (ประกาศรายชื่อรอบ 2.pdf)เอกสาร[รายชื่อ]536 kB