ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

การปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

เวลา

 

 

 

งานรักษาความสะอาด

 

ตลาดหนองมน

 

10,17,24 และ 24 มิถุนายน 2563

09.00 น.

 

แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

11 และ 25 มิถุนายน 2563

09.00 น.

 

บางแสนล่างและแนวกันคลื่นหาดวอนนภา

4, 11, 18 และ 25 มิถุนายน 2563

09.30 น.

                    ในเดือนมิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดวัน และเวลาเพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ดังนี้

หากผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3819 - 3512 - 4