ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่เทศบาลเมืองแสนสุข  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง โดยกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก  ตั้งแต่วันทีี่  27  เมษายน - 15 พฤษภาคม  2563  และดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างฯ ในวันที่  25 พฤษภาคม 2563  ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรได้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  มีผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย(ด้านล่าง)


เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20200528_162648.pdf)เอกสาร[1]1102 kB