ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

  เนื่องจากในขณะนี้เป็นช่วงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2562 (ภ.ง.ด 90 , 91) ท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ได้จัดห้องอินเตอร์เน็ตไว้บริการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตสำหรับภาษีอากรทุกประเภท           ไว้เพื่อบริการประชาชนที่ชั้น 1 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 038-261353-7 ต่อ 118