ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 “Easy stat : เลือกได้ใช้เป็นสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ” ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เพจ สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคมหรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-4410602-8  ในวันและเวลาราชการ