ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

            ขอเชิญประชาชนเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพูน วัดตาลล้อม ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงานมีมหรสพให้ชมฟรี ตลอดงาน และขนมพื้นบ้านจำหน่ายหลายชนิด จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานประจำปีวัดตาลล้อมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว